Účtovníctvo

Účtovník je tvor, ktorý vyrieši majiteľovi problém, o ktorom nevedel, spôsobom, ktorý nepochopí.


V oblasti účtovníctva a daní pre Vás zabezpečíme:

 • Priebežnú optimalizáciu základu dane, minimalizáciu daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov.
 • Komplexné posúdenie daňovej situácie klienta.
 • Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.
 • Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov - cestná daň, daň z nehnuteľností, atď.).
 • Upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve.
 • Registráciu daňových subjektov na daňovom úrade.
 • Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva.
 • Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia.
 • Zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole.
 • Ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • Oznamovacia povinnosť podľa § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov.
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty).
 • Administratívne práce.
 • Návrhy zmlúv.
 • Zastupovanie pred úradmi.
 • Založenie spoločnosti.
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri.
 • Poradenstvo pri vysporiadaní pohľadávok a záväzkov.

Prečo sme my ten správny partner?

 1. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďaľšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na celý mesiace úplne zadarmo.
 2. Poistenie: Naša spoločnosť je riadne poistená, za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. 
 3. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 4. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.