Ready made s.r.o.

Naše ready made s.r.o. sú štandardné spoločnosti ktoré majú riadne splatené základné imanie v celej výške 5 000€. Firma je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. V cene sú zahrnuté všetky súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa, prípadne i zmena obchodného mena alebo predmetov činnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte.

Kúpou ready made s. r. o. ušetríte čas a vyhnete sa byrokracií na úradoch. Založenie s. r. o. s registráciou na daňovom úrade trvá priemerne 5 týždňov. Konateľom ready made môžete byť už do 2 hodín. Podľa Vašich požiadaviek uskutočníme zmeny (konateľa, spoločníka, obchodného mena, sídla,...) a môžete podnikať.


Ako celý proces predaja firmy funguje?

 • Vyberiete si spoločnosť z aktuálnej ponuky a záväzne ju rezervujete. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám napíšte na náš kontaktný e-mail, info@vybavime.to.
 • Skontaktujeme sa a potvrdíme si rezerváciu.
 • Dodáte nám údaje nového spoločníka, konateľa, prípadne predstavu o zmene sídla, obchodného mena či predmetoch podnikania.
 • Dohodneme si termín predaja spoločnosti a zabezpečíme prípravu dokumentov. 
 • Podpíšeme dokumenty k predaju firmy v sídle našej spoločnosti za prítomnosti notára. Od tohto momentu ste konateľom a môžete v mene spoločnosti podnikať.
 • Zabezpečíme zápis zmien do obchodného registra a ohlásenie týchto zmien na daňovom úrade.

Ready made s.r.o. na predaj

 • sú riadne zapísané v obchodnom registri - majú pridelené IČO.
 • sú registrované pre daň z príjmov - majú pridelené DIČ.
 • zmluvne garantujeme, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky.
 • základné imanie majú splatené v plnom rozsahu.
 • nevykonávali žiadnu ekonomickú aktivitu.
 • sú pripravené na rýchly prevod do pár hodín.