Živnosť alebo S.R.O. ?

25.01.2018

"Je pre mňa výhodnejšie založiť si s.r.o. alebo si mám založiť  živnosť?" Túto otázku si pravdepodobne položí každí začínajúci podnikateľ. 


Založenie živnosti

K založeniu živnosti je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky - najmä vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a uhradiť poplatky za vydanie živnostenského osvedčenia. Podanie je možné vykonať prostredníctvom papierového tlačiva - "klasicky", kedy sa za každú voľnú živnosť platí správny poplatok 5 € a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť poplatok 15 €. Ohlásiť živnosť je možné i elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu a nainštalovaných programov, kedy je ohlásenie voľnej živnosti zadarmo a poplatok za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti je polovičný - teda 7,5 €.

Práve vďaka možnosti úspory na poplatkoch za vydanie živnostenského osvedčenia sa dnes viac oplatí využiť služby profesionálnej spoločnosti, ktorá celé založenie živnosti vybaví za vás kdekoľvek na Slovensku a ešte vám ušetrí peniaze. Ak by ste sa rozhodli zakladať živnosť samostatne, musíte pri 15 predmetoch podnikania zaplatiť poplatky 75 € a trápiť sa s výberom živností a strácať čas na úradoch.

Založenie s.r.o.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným trvá celý proces založenia približne 14 dní. Okrem vydania živnostenských oprávnení je potrebné vyžiadať súhlas správcu dane, pripraviť spoločenskú zmluvu a niekoľko ďalších dokumentov a následne novú firmu zapísať do obchodného registra. Poplatky za vydanie živnostenských oprávnení sú identické ako pri živnosti. Poplatok za zápis do obchodného registra na "klasickom" papierovom návrhu je 300 €, pri elektronickom podaní je polovičný, teda 150 €. Rovnako, ako v prípade živnosti, je dnes výhodnejšie využiť na založenie s.r.o. služby profesionálov, ktorí disponujú elektronickým podpisom, programami, know how a skúsenosťami, než sa trápiť, riskovať odmietnutie zápisu novej firmy na súde. 

Založenie s.r.o. alebo ready made s.r.o. (spoločnosť určená na okamžité podnikanie) stojí u nás od 399 € a prvý mesiac vedenie účtovníctva zdarma.

Keď chceme porovnávať tieto 2 formy podnikania porovnávame predovšetkým:

 • Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.
 • Ručenie firemným vs. osobným majetkom
 • Fakturácia a zdaňovanie príjmov
 • Vedenie účtovníctva a mzdová agenda
 • Prerušenie - ukončenie podnikania


Ručenie firemným vs. osobným majetkom - najväčší rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou

Jedným z najvýznamnejších rozdielov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti je práve v spôsobe ručenia. Práve obmedzené ručenie, ktoré má s.r.o. - spoločnosť s ručením obmedzeným v názve je jedným z najdôležitejších aspektov, prečo podnikať formou s.r.o.. O čo ide?

Ručenie živnostníka "firemným" alebo i osobným majetkom

Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale i osobným majetkom. A nielen svojim, ale aj majetkom manželky.


Záverečné porovnanie s.r.o. a živnosti pre rok 2018

Výhody s.r.o. oproti živnosti

 • Najväčšia výhoda, ktorú mnohí živnostníci neprávom podceňujú je obmedzené ručenie. Podnikanie formou s.r.o. oddeľuje osobný a firemný majetok, čo je obrovská výhoda.
 • Nemusíte platiť sociálne odvody a môžete takto ušetrené peniaze investovať ako uznáte za vhodné. Samozrejme, je dôležité byť mimoriadne zodpovedný a peniaze si skutočne odkladať a zhodnocovať
 • Platíte len minimálny zdravotný odvod.

Výhody živnosti oproti s.r.o.

 • Jednoduché a rýchle založenie, prípadne prerušenie alebo zrušenie
 • Vznik daňovej povinnosti až úhradou faktúry
 • Možnosť voľby medzi skutočnými a paušálnymi nákladmi. Výrazné navýšenie paušálnych nákladov od roku 2017.
 • Oslobodenie od platenia sociálneho poistenia v prvom roku podnikania formou živnosti.
 • Možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné byť pred ním evidovaný na úrade práce, jeho výška závisí od regiónu, v ktorom chcete podnikať. 

Dôležité pre vás je uvedomiť si obrovský rozdiel medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o.. V prípade živnosti ručíte celým svojim majetkom a v prípade podnikania formou s.r.o. len majetkom firmy a to je obrovský rozdiel. Výhodou s.r.o. je, že chráni váš osobný majetok a to je fakt, ktorému dajte primeranú váhu dnes, nie keď už bude neskoro!

Učený nikto z neba nespadol. Dajte si poradiť od skúsených a predídete množstvu zbytočných problémov.