Financovanie firemného vozidla

05.04.2018

"Ak si myslíte, že nikomu nezáleží na tom, či ste vôbec na svete, skúste vynechať dve splátky za auto."

Auto dnes patrí medzi neodlučiteľné prostriedky našej spoločnosti, či už je to v rámci podnikania alebo osobného života. V článku sa pozrieme ako je to v prípade, že kupujete auto do svojej firmy, alebo svojim zamestnancom.

Poznáte to. Návštevy klientov, vybavovanie po rôznych inštitúciách, preprava tovaru alebo osôb. Auto nám nielen uľahčuje život ale aj podnikanie. Je to však aj investícia, na ktorú treba nájsť peniaze, a to nielen na kúpu, ale aj prevádzku.Problém je, že čím viac peňazí použijete na kúpu a prevádzku auta, o to menej peňazí potom ostane na samotné podnikanie.

Ako teda minúť za kúpu a prevádzku auta čo najmenej peňazí?

Pri autách poznáme tri základné typy výdavkov a príjmov:

  • Nákup nového a predaj ojazdeného auta
  • Financovanie (v prípade, že auto nekupujeme v hotovosti, ale na úver, leasing...)
  • Prevádzka auta (PHM, pneumatiky, servis, poistenie, atď.)

1. Nákup a predaj

Nákup auta je prvotne spojený s výberom typu, značky a zisťovaním aktuálnych cien a zliav. Ponúk na trhu je veľké množstvo a napriek rôznym nástrojom na výpočet, napr. metódou TCO (Total Cost of Ownership), je rozhodovanie stále viac-menej záležitosťou emócií.

Zľavy, ktoré momentálne ponúkajú predajcovia áut, sa líšia podľa aktuálnej predajnej politiky.

Predaj jazdeného auta je ďalšou dôležitou súčasťou rozhodovania už pri kúpe auta. Vrátiť sa totiž môže po 3 - 4 rokoch aj 40 % nákupnej ceny. Aby tomu bolo tak, musí byť auto pravidelne servisované a bez väčších poistných udalostí. Je tu však aj riziko prepadu trhu s jazdenými autami, s ktorým treba rátať, a ktoré okrem spoločností ponúkajúcich operatívny leasing nepreberie na seba žiadna iná spoločnosť.

2. Financovanie

Pri akejkoľvek investícii je cieľom nájsť riešenie, ktoré prinesie v budúcnosti čo najväčší výnos. Pre autá je to však skôr hľadanie takej formy financovania a prevádzky, ktorá prinesie čo najmenší náklad a stratu.

Základná otázka znie: Je výhodnejšie auto kúpiť v hotovosti alebo splácať postupne a platiť pri tom úroky?

Odpoveď je porovnanie celkových nákladov/výdajov pri alternatívnych formách financovania. Nákupná cena, akontácia, splátky (istina + úroky), ako aj predpokladaná predajná cena jazdeného auta sú čísla, ktoré sú dané a  známe. Čo však znamená a ako vypočítať "ušlý zisk"?

Ušlý zisk vyjadruje sumu (zisk), o ktorú firma prišla, keď sa rozhodla kúpiť/splácať auto namiesto toho, aby tieto peniaze zhodnotila vo svojom podnikaní.

3. Prevádzka auta

Prevádzka auta zahŕňa výdaje za:

  • poistenie,
  • PHM,
  • dane a poplatky,
  • pneumatiky,
  • servisné náklady.

Ako tieto náklady na prevádzku optimalizovať a znížiť? Je možné ošetriť aj riziko nepredvídaných nákladov?

Firma má v tomto smere viacero možností:

Pri poistení auta/vozového parku si buď zabezpečí určité zľavy priamo v poisťovni, alebo využije zľavy, ktoré ponúka financujúci partner (splátková, leasingová spoločnosť).

Zľavy na PHM ponúkajú buď priamo spoločnosti prevádzkujúce siete čerpacích staníc (tu však treba rátať s rôznymi formami depozitov, prípadne predplatených kariet), alebo opäť, firma má možnosť využiť zľavy, ktoré má dohodnuté financujúci partner - leasingová spoločnosť.

Dane a poplatky sú položky, ktorým sa nedá vyhnúť. Jedinou optimalizáciou je rozloženie týchto výdajov do mesačných splátok (napr. pri operatívnom leasingu).

Pneumatiky sú takisto nezanedbateľnou položkou z hľadiska celkových nákladov na prevádzku auta. Náklady stúpajú hlavne pri autách, ktoré sa používajú denne a za rok prejdú aj 40 000 km alebo viac. V tomto prípade má firma šancu buď dohodnúť určité množstevné zľavy, pričom bude musieť pri nákupe zaplatiť celú hodnotu pneumatiky. Prípadne opäť využije služby sprostredkovateľa, ktorý pneumatiky nakúpi za svoje veľkoobchodné ceny a hodnotu pneumatík potom firma zaplatí v splátkach.

Servisné náklady sú viac-menej jasné a predvídateľné len v prvých rokoch, kým výrobca garantuje opravy vzniknuté pri výrobe. Po skončení garancie však môže dôjsť k prudkému nárastu nákladov, ktoré firma navyše bude musieť hradiť v plnej výške. Riešenie opäť ponúka operatívny leasing, v rámci ktorého firma platí servisné náklady v pravidelných mesačných splátkach. Tie pokrývajú veľký rozsah servisných zásahov. Tzn. nielen tie, ktoré vznikli poruchou vozidla, ale i tie ktoré vznikli bežným používaním, opotrebovaním auta. Spoločnosť poskytujúca operatívny leasing tak na seba preberá aj riziko nepredvídaných opráv a servisných zásahov.

Akokoľvek sa firma rozhodne pri optimalizácii spomenutých nákladov, vždy treba mať na zreteli množstevné dodávateľské zľavy, ktoré prenajímateľ svojím objemom vozových parkov dosiahol a ktoré vie preniesť na budúceho nájomcu.

Naša spoločnosť vie ponúknuť nielen skvelé ceny financovania ale aj flotilové zľavy na kúpu  Vášho vysnívaného nového automobilu.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.