Daňové povinnosti živnostníka a s.r.o.

25.01.2018

Fakturácia - vznik daňovej povinnosti živnostníka a s.r.o.

V ekonomickej oblasti evidujeme dva základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.. Prvou je dátum vzniku daňovej povinnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným vzniká daňová povinnosť vo vzťahu k dani z príjmu vystavením faktúry. Ak teda s.r.o. vystaví faktúru v novembri 2017 v tom istom roku ju musí i zdaniť na dani z príjmu v roku 2017 zaplatiť vyššie dane. Oproti tomu živnostníkovi vzniká povinnosť zdaniť príjem až úhradou faktúry. Ak aj vystaví faktúru v novembri 2017 ale je mu uhradená až v roku 2018, je povinný zdaniť tento príjem až v roku 2018. Z tohto pohľadu je podnikanie formou živnosti menej náročné.

Paušálne vs. skutočné náklady živnostníka

Pri vedení účtovníctva s.r.o. poznáme len tzv. skutočné náklady. Teda všetky náklady, ktoré vynaložíte na udržanie resp. zvýšenie zisku - reklama, pohonné hmoty, lízing, nájom, telefón,... Rozdiel medzi príjmami a nákladmi v s.r.o. zdaníte. Ak zarobíte 30 000 eur, pri nákladoch 20 000 eur, rozdiel 10 000 eur zdaníte sadzbou dane z príjmu právnickej osoby, ktorá v roku 2018 bude vo výške 21%.

Výhodou živnostníka je možnosť si základ dane - rozdiel medzi príjmami a nákladmi znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a odpočítať nezdaniteľné minimum, ktoré je 3803,33 eur.

Živnostník na rozdiel od s.r.o. má na výber. Môže náklady preukázať skutočnými výdavkami - viz príklad vyššie, alebo využiť možnosť tzv. paušálnych nákladov. V tomto prípade náklady tvoria percentuálnu časť z príjmov živnostníka. Práve v tejto oblasti nastali pre živnostníkov od 1.1.2017 významné pozitívne zmeny. Vláda totiž od 1.1.2017 zvýšila paušálne výdavky živnostníkov zo 40% na 60%. Zároveň výrazne zvýšila maximálnu hranicu, ktorú je možné takýmto spôsobom uplatniť z 5 040 € na 20 000 €.

Ak živnostník, ktorý zarobí 30 000 euro využije paušálne náklady, môže si dať do nákladov 60% z tejto sumy, čo je 18 000 euro a zostane mu daňový základ 12 000 eur. Ten si zníži rovnako ako vyššie o zaplatené sociálne a zdravotné odvody, nezdaniteľné minimum 3803,33 euro a rozdiel zdaní platnou sadzbou 19%.

Daň FO - fyzickej osoby je 19 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane 25 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 € pre rok 2017)


Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznike v júli druhého kalendárneho roku. Teda ak založí živnosť v marci 2017, zdravotné odvody v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu) vo výške 63,84 € začne platiť okamžite. Sociálne odvody začne platiť až od 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka 2018 (splatné v 08/2018). Výška sociálnych odvodov sa určí v závislosti od jeho príjmu, minimálna výška týchto odvodov pre rok 2018 bude 151,16 €. Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o.

V oblasti zdaňovania právnických osôb a vyplácania dividend taktiež nenastávajú od 1.1.2018 žiadne výrazné zmeny. Daň z príjmu zostáva na úrovni 21%. Ide teda o danenie na úrovni spoločnosti. Ak ako spoločník chcete peniaze dostať z firmy von a vyplatiť si zisk, musíte platiť štátu opäť. Musíte zaplatiť daň z dividend vo výške 7%. 

Výhodou statusu spoločníka s.r.o. oproti živnostníkovi je, že musí platiť len zdravotné poistenie v minimálnej výške 61,06 €. Sociálne poistenie platiť nemusí.