Čo je to ready made s.r.o. ?

13.02.2018
Naše ready made s.r.o. sú štandardné spoločnosti ktoré majú riadne splatené základné imanie v celej výške 5 000€. Firma je pripravená k okamžitému predaju na nového majiteľa. V cene sú zahrnuté všetky súdne a notárske poplatky potrebné k prepisu spoločnosti na nového majiteľa, prípadne i zmena obchodného mena alebo predmetov činnosti - teda ide o finálnu sumu, ktorú za spoločnosť zaplatíte.

Na svete sa obchoduje nielen s produktami a službami, ale aj s obchodnými spoločnosťami (firmami). Predmetom práve takýchto obchodov sú častokrát aj "ready made spoločnosti". Pod výrazom "ready made s.r.o." si treba predstaviť novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Ready made s.r.o. nikdy žiadnu reálnu podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej majiteľ s ňou okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra prakticky nič iné nerobil. Väčšina ready made spoločností má splatené aj celé základné imanie v zákonom stanovenej minimálnej výške 5000 eur.

Ready made s.r.o. má vždy ako predmet svojej činnosti zapísaných aj niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení ako je napríklad kúpa tovaru na účely jeho predaja, sprostredkovateľská činnosť, administratívne služby, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby a podobne.

Naše ready made s.r.o. majú otvorených 10 činností, ktoré si môžete pozrieť v ready made s.r.o. na predaj.

Výhody kúpy ready made s.r.o. v porovnaní so zakladaním novej s.r.o.

Jednou z najväčších predností ready made s.r.o. je rýchlosť, s akou môžete začať podnikať. Po tom, ako si vyberiete konkrétnu s.r.o., ktorú plánujete kúpiť, postačuje, aby ste s predávajúcim podpísali zmluvu o prevode obchodného podielu a registrovému súdu podali návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra. Následne je pre nadobudnutie účinnosti zmeny spoločníka s.r.o. potrebné už len počkať na to, kedy registrový súd zmenu osoby spoločníka zapíše do obchodného registra.

Podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov má na to dva pracovné dni od doručenia návrhu na zápis tejto zmeny (v skutočnosti je potrebné počítať aj s dlhšou lehotou). Po tom už môžete so svojou firmou okamžite začať podnikať. V praxi tak môže celý proces kúpy a predaja ready made s.r.o. prebehnúť počas niekoľkých dní.

Ak by ste si v porovnaní s kúpou ready made s.r.o. chceli založiť novú s.r.o., trvalo by to niekoľko týždňov, kým by ste so svojou firmou mohli začať plnohodnotne podnikať. Musíte brať do úvahy, že by ste museli najskôr firmu založiť zakladateľskou alebo spoločenskou zmluvou, získať osvedčenia o živnostenskom oprávnení, splatiť základné imanie, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra s mnohými prílohami, čo by Vás stálo kopu času, návštev úradov, administratívy a platení rôznych správnych poplatkov. K tomu je potrebné ešte pripočítať čas na registráciu na daň z príjmov na daňovom úrade, prípadne aj registráciu na DPH. Pri registrácii na DPH je v niektorých prípadoch potrebné rátať s rizikom uloženia zábezpeky na DPH. Ready made s.r.o. už všetky vyššie uvedené administratívne úkony majú absolvované a niektoré z nich dokonca sú registrované aj pre DPH.

Na čo si dávať pozor pri kúpe ready made s.r.o.

Ready made s.r.o. sú firmy bez ekonomickej histórie, ktoré ešte nikdy nepodnikali, predávajú sa bez pohľadávok, bez záväzkov, bez uzatvorených zmlúv a podobne. Z toho vyplýva, že kúpa ready made s.r.o. je pre budúceho majiteľa vo všeobecnosti nízko rizikovou kúpou. Je tiež potrebné povedať, že riziko spojené s kúpou ready made s.r.o. nikdy nie je úplne nulové. Niekedy sa môže stať, že ready made s.r.o. predsa len počas svojej krátkej existencie vykonávala nejakú podnikateľskú činnosť, zapojila sa do niekoľkých obchodov, uzatvorila niekoľko zmlúv, v najhoršom prípade uskutočnila aj nejaké podvody.

Tieto skutočnosti môžu byť kupujúcemu zamlčané a nekompletné účtovníctvo záznamy o nich obsahovať nemusí. Takáto firma by Vám v budúcnosti mohla spôsobiť mnoho problémov. Dokonca, ak bola firma založená s istými právnymi vadami, môže súd rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti a poslať ju do likvidácie.

Aby ste sa riziku prípadných nepríjemností spojených s kúpou ready made s.r.o. vyhli, odporúčame Vám, aby ste ready made s.r.o. kupovali výlučne od profesionálov.

Kúpou ready made s. r. o. ušetríte čas a vyhnete sa byrokracií na úradoch. Založenie s. r. o. s registráciou na daňovom úrade trvá priemerne 5 týždňov. Konateľom ready made môžete byť už do 2 hodín. Podľa Vašich požiadaviek uskutočníme zmeny (konateľa, spoločníka, obchodného mena, sídla,...) a môžete podnikať.


Naše ready made s.r.o. na predaj

  • sú riadne zapísané v obchodnom registri - majú pridelené IČO,
  • sú registrované pre daň z príjmov - majú pridelené DIČ,
  • zmluvne garantujeme, že nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky,
  • základné imanie majú splatené v plnom rozsahu,
  • nevykonávali žiadnu ekonomickú aktivitu,
  • sú pripravené na rýchly prevod do pár hodín
  • majú založený bezplatný podnikateľský účet
  • majú otvorených desať predmetov činností