Cenník služieb

Dobrý obchod je v tedy, keď sú spokojní všetci zúčastnení.


Ready made s.r.o.

Štandardná ready made spoločnosť.

od 499€

Ready made s.r.o. s DPH registráciou

Je registrovaná ako mesačný platiteľ DPH. Táto spoločnosť nikdy nepodnikala a nemá žiadne záväzky.

od 2 500€

Sídlo firmy 

Oddelenie pracovného a súkromného života.

 od 169€ (rok) 

Zmeny v s.r.o.

Zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa, zmena mena spoločnosti, zmena osobných údajov, vymenovanie nového konateľa/spoločníka, rozšírenie predmetu podnikania a iné zmeny.

od 79€

Založenie s.r.o.

Podľa Vaších predstáv.


od 299€

Založenie živnosti


od 33€

Podávanie žiadostí

Vybavovanie byrokracií na úradoch vrátane všetkých zdravotných, sociálnych poisťovní, živnostenských, dopravných, daňových, obchodných a súdnych úradov.

od 9€

Jednoduché účtovníctvo

Cieľom jednoduchého účtovníctva je podať prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie o majetku, o stave a pohybe hospodárskych prostriedkov.

od 29€

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky, povinne ho však musia viesť osoby zapísané v obchodnom registri. Podvojné účtovníctvo vykazuje základ dane ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.

od 59€

Iné služby

Sprostredkovanie, tlmočenie, preklad, príprava zmlúv..

od 25€


Pokiaľ máte na nás špecifickú požiadavku, neváhajte nás kontaktovať a spoločne nájdeme najlepšie možné riešenie Vašej situácie. Pomohli sme "zjednodušiť" život mnohým klientom.