Naše články

Vedomosti sú základom a dobrým zdrojom informácií.

Na svete sa obchoduje nielen s produktami a službami, ale aj s obchodnými spoločnosťami (firmami). Predmetom práve takýchto obchodov sú častokrát aj "ready made spoločnosti". Pod výrazom "ready made s.r.o." si treba predstaviť novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Ready made s.r.o. nikdy žiadnu reálnu...

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Na rozdiel od viazaných či remeselných živností, ktoré majú prísnejšie podmienky založenia, si...

"Je pre mňa výhodnejšie založiť si s.r.o. alebo si mám založiť živnosť?" Túto otázku si pravdepodobne položí každí začínajúci podnikateľ.