Business Consulting

et tuam negotii adolescit

Všetko pre vaše úspešné podnikanie

Čím sa zaoberáme?

Podnikateľské poradenstvo

Chcem podnikať, čo potrebujem? založenie živnosti, s.r.o. , otvorenie prevádzky, jednoduché, podvojné účtovnícto, audit, mzdy.

Podávanie žiadostí

Vybavovanie byrokracií na úradoch vrátane všetkých zdravotných, sociálnych poisťovní, živnostenských, policajných, daňových, obchodných a súdnych úradov.

Zmeny vo firmách

Zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa, zmena mena spoločnosti, zmena osobných údajov, vymenovanie nového konateľa/spoločníka, rozšírenie predmetu podnikania a iné zmeny.

Ready made S.R.O.

Kúpou ready made s. r. o. ušetríte čas a vyhnete sa byrokracií na úradoch. 

Sídlo firmy

Adresa je riadne označená, poštu podľa Vaších inštrukcií (preberáme, skenujeme, preposielame) sme priamo vlastníkmi, oddelenie osobného a pracovného života.

Pomoc cudzincom

Vybavenie trvalého pobytu, pracovné povolenie, oznamovacie povinnosti, správne a právne orgány,preklad/tlmočenie, založenie firmy, podniku, živnosti (s.r.o.), spracovanie úradných dokumentov na príslušné orgány (daňový úrad, poisťovne, colný úrad...)

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme!